ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

Post date: 21/04/2563

 

   ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน จัดทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างที่พักสงฆ์   ณ ที่พักสงฆ์สมสะอาด บ้านสมสะอาด ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท