ข่าวสารและกิจกรรม

News & Activities

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทางร้านดีฟาร์ม ได้มี 8 มาตรการ...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...
อ่านต่อ...

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์ม ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19 บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร
อ่านต่อ...

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์
อ่านต่อ...