ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

Post date: 21/04/2563

 

   บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ส่งมอบให้กับ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ