มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

Post date: 21/04/2563

    

 

   เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทางร้านดีฟาร์ม ได้มี 8 มาตรการการป้องกันเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ดีฟาร์มทุกสาขาปลอดภัยจาก COVID-19 อย่างแน่นอน

 1. ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 ชั่วโมง

 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร ทุกๆ1 ชั่วโมง

 3. พนักงานทุกคนผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

 4. ตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกคน

 5. พนักงานล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี และล้างซ้ำด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุก 1  ชั่วโมง

 6. พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งที่มีหยิบจับสัมผัสอาหาร

 7. พนักงานสวมผ้าปิดปากตลอดเวลาปฏิบัติงาน

 8. มีแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือให้บริการกับลูกค้าทุกสาขา