บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด


D Farm food retail Co., Ltd.

บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ไข่ไก่ เนื้อวัว และอื่นๆ ทั้งในรูปแบบอาหารสดและแปรรูป
ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน GMP, HACCP, ปศุศัตว์ OK, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19...

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทางร้านดีฟาร์ม ได้มี 8 มาตรการการป้องกัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว...
อ่านต่อ>>

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์ม ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19 บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร
อ่านต่อ>>

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์
อ่านต่อ>>

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19...

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทางร้านดีฟาร์ม ได้มี 8 มาตรการ...
อ่านต่อ>>

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์มบริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร

ดีฟาร์ม ใส่ใจ ห่วงใย ห่างไกล COVID-19 บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร
อ่านต่อ>>

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์

ทำบุญสร้างสำนักสงฆ์
อ่านต่อ>>